NÆSTVED
SIDEN

Lokalråd i kommunen

I 2010 blev der oprettet 16 lokalråd i Næstved Kommune. Selvom processen blev styret af Center for Strategi og Udvikling, var det borgerkræfter, der bar opgaven igennem, da processen foregik i tæt samspil med eksisterende foreninger og engagerede ildsjæle.
Her er en liste over de 16 lokalråd.

Fensmark Lokalråd

Formand: Peter Jensen
55547530

peter_jensen21@hotmail.com

Lokalråd Fladså

Formand Poul Uldall Jensen

uldall@mail.tele.dk

Lokalrådet for Fodby Sogn

Formand Kasper Nielsen,
telefon 2149 5955

kontakt@fodbylokalraad.dk

Glumsø Lokalråd

Formand Jens Knudsen

jensnknudsen@gmail.com

Ingen hjemmeside

Herlufmagle Lokalråd

Formand Frede Dreier

hovvej9@dlgtele.dk

Holme-Olstrup og
Toksværd Lokalråd

Formand: John Kryger,
tlf. 29162191/55561150

john.kryger@howden.dk

Lokalrådet Hyllinge, Marvede,
Vallensved, Rislev Sogne,
samt Ladby og Guderup &
Ganges Bro

Formand Allan Bruun

formand@lokaltraad.dk

Karrebæksminde Lokalråd

Formand Søren Knudsen

aksak@c.dk

Lokalrådet for
Lille Næstved området

Formand Arne Lundsby Andersen

arl@dialogbyg.dk

Lokalrådet for Næstved
Vestegn

Formand Poul-Erik Pedersen

naestvedvestegn@gmail.com

Lokalråd Rønnebæk og Vejlø Sogne

Formand Niels Peter Nielsen

peter@winthers.org

Lokalråd for lokalcenter
Sandved-Tornemark og
Grønbro skoledistrikt

Formand Rene Marott, 3143 2704

rene-marott@privat.dk

Skelby Lokalråd

Formand Thor Stampe Sørensen

hugin-munin@mail.dk

Sydrådet

Formand Kirsten Olsen

KirstenROlsen@stofanet.dk

 

Lokalrådet for Tappernøje,
Snesere og Everdrup Sogne

Formand Alfred Thomsen

formand.lokalraadet@4733.dk

Lokalråd Tybjerg og Omegn

Formand Mette
Stensgaard-Christensen

lokalraad@tybjerg.info

     
 

 Det er gratis at være med på Næstvedsiden,
se mere om mulighederne under priser og betingelser

Copyright JABO 2012